سس مثلثی

تنوع طعم را با سس‌های مثلثی اوان تجربه کنید. اوان طعم بی نظیر انواع چاشنی‌ که به دنبالش هستید. با محصولات اوان لذت طعم غذا را دوچندان کنید.سهولت استفاده و مرغوبیت محصول راز موفقیت محصولات اوان است.

 

 

 

Pizza sauce

Volume: 285 grams

Number in Shiring: 12

Material: Polyethylene

Spicy tomato sauce

Volume: 285 grams

Number in Shiring: 12

Material: Polyethylene

Hot port sauce

Volume: 285 grams

Number in Shiring: 12

Material: Polyethylene

Pizza sauce

Volume: 285 grams

Number in Shiring: 12

Material: Polyethylene

ketchup

Volume: 285 grams

Number in Shiring: 12

Material: Polyethylene

Regular tomato sauce

Volume: 285 grams

Number in Shiring: 12

Material: Polyethylene

ketchup

Volume: 285 grams

Number in Shiring: 12

Material: Polyethylene