آب آلبالو ویژه به همراه میوه های آلبالو و بسته بندی متفاوت میتواند خاص ترین آبمیوه ای باشد که تاکنون در بازار ایران دیده شده است.این آبمیوه تنها آبمیوه ای است که تکه های خود آلبالو در داخل بطری است.

بسته بندی :

بطری شیشه یک لیتری

چهار عدد در یک کارتن